Alternator Fit Mitsubishi

Alternator fits CHEVROLET KALOS T25 1.2 2006 on LY4 NAPA 219235 96289030 Quality

Alternator fits CHEVROLET KALOS T25 1.2 2006 on LY4 NAPA 219235 96289030 Quality
Alternator fits CHEVROLET KALOS T25 1.2 2006 on LY4 NAPA 219235 96289030 Quality

Alternator fits CHEVROLET KALOS T25 1.2 2006 on LY4 NAPA 219235 96289030 Quality
CHEVROLET 219235, 96289030, 96404263, 96566262. DAEWOO 219170, 96289030, 96314258, 96380673, 96404263, 96566261, 96566262. CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) 1.2 Hatchback Petrol 06/2006 on FWD 8 72 53.
Alternator fits CHEVROLET KALOS T25 1.2 2006 on LY4 NAPA 219235 96289030 Quality